Vetwerk Academy

HomeVetwerk Academy

Vetwerk Academy omvat trainingen en cursussen voor dierenartsen

Vetwerk Academy omvat trainingen en cursussen voor dierenartsen, en op aanvraag ook voor andere doelgroepen. Thema’s zijn onder meer het gebruik van Vetwerk, veterinaire bedrijfsbegeleiding, communicatie en adviesvaardigheden, diergezondheid, huisvesting, management, fysiologie en pathofysiologie, procesmanagement, economie en arbeidsorganisatie. Vetwerk Academy begeleidt ook intercollegiaal overleg en gebruikersgroepen.

Een belangrijk doel van Vetwerk Academy is om te leren van het praktische gebruik van Vetwerk en de data in Vetwerk, en deze kennis over te dragen aan dierenartsen en melkveehouders.

Zo werkt Vetwerk Academy aan duurzame melkveehouderij.

WhatsApp chat