Over VETWERK

HomeOver VETWERK

Over VETWERK

VETWERK is ontstaan uit de behoefte van een aantal gedreven dierenartsen, die een tool misten om bedrijfsprocessen op een melkveebedrijf te monitoren en een tool voor verdieping van de bedrijfsbegeleiding.

Elke dag wordt veel informatie gegenereerd op een melkveebedrijf. Data die dierenartsen kunnen gebruiken voor advisering van hun melkveehouders. Tot nog toe was deze informatie niet makkelijk (of soms helemaal niet) beschikbaar voor de dierenarts. Via verschillende kanalen werden productiegegevens en gezondheidsgegevens gegenereerd, maar werden nooit in één systeem samengebracht.

VETWERK doet dat wel!

VETWERK maakt een koppeling met het managementprogramma van de veehouder en ontvangt de melkproductiegegevens van de melkfabriek. Deze informatie wordt automatisch ingelezen, waardoor u als dierenarts altijd op de hoogte bent van de actuele situatie op het melkveebedrijf.

Uit die informatie genereert VETWERK onder andere werklijsten en vastzetlijsten. Een bedrijfsbezoek kan snel, makkelijk en overzichtelijk voorbereid worden, door zowel de veehouder als de dierenarts. Doordat informatie voor het bedrijfsbezoek beschikbaar is, kan tijd efficiënter ingedeeld worden en kunnen de juiste materialen worden meegebracht.

VETWERK streeft naar zo min mogelijk administratieve handelingen. Door middel van de VETWERK-app is relevante informatie in de stal beschikbaar en kunnen gegevens als dracht digitaal ingevoerd worden. Aan het einde van het bedrijfsbezoek ontvangt de veehouder automatisch een bezoekrapport aan de hand waarvan de veehouder en dierenarts actie kunnen ondernemen.

Naast het bezoekrapport laat VETWERK een cockpit met overzichten van de gezondheids- en productieresultaten zien.

Het systeem is flexibel naar de behoefte van veehouder en dierenarts in te stellen. Of een bedrijf nu intensief of minder intensief wordt begeleid; VETWERK toont alle relevante informatie overzichtelijk op één plaats.

LUC HOORNICK

Dierenarts DAP Haaksbergen

JAN HULSEN

Dierenarts Vetvice / Chief Financial

BERT VAN NIEJENHUIS

Dierenarts DG Rivierenland / Chief Operational Officer

PIETER PASSCHYN

Dierenarts Milk@Vice

BERTJAN WESTERLAAN

Dierenarts DC De Stellingwerven

WhatsApp chat